Probus “Doorlopers”, Leeuwarden

Probusclub Doorlopers is in 1991 opgericht en heeft ongeveer 25 leden, zowel vrouwen als mannen, wonend in Leeuwarden of omgeving. De leden hebben in verschillende maatschappelijke domeinen gewerkt.

Doel van de club is het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap. Onze leden hebben hun professionele loopbaan beëindigd en hechten er waarde aan elkaar regelmatig te ontmoeten, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. Ontmoetingen die zijn gericht op onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse en verruiming van inzicht. Daarnaast vormt ook ontspanning een belangrijk bindend element.

Wij ontmoeten elkaar om de veertien dagen in café-restaurant De Koperen Tuin in Leeuwarden. Tijdens die ontmoetingen verzorgt een van de leden een presentatie; daarna wordt er samen geluncht. Eenmaal per jaar wordt er door en voor de leden een excursie georganiseerd. In de zomermaanden wordt er tweewekelijks koffie gedronken op het terras van restaurant Groote Wielen.

Onze leden kiezen zelf het onderwerp van hun presentatie, veelal voortkomend uit hun professionele expertise dan wel kennis opgedaan in hobby of vrijwilligerswerk. Klik hier voor de meest recente lijst van onderwerpen. 

Probusclub Doorlopers is gelieerd aan Probus Nederland, een netwerk van ongeveer 450 Probusclubs. Klik hier om het informatieboekje van Probus Nederland in te zien. 

Ons bestuur bestaat uit Harry Daemen (voorzitter), Janke de Boer (secretaris) en Han van der Hoek (penningmeester).

Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap kunt u contact opnemen via het contactformulier onder het tabblad contact. Bij het toekennen van het lidmaatschap houden wij rekening met verscheidenheid in maatschappelijke domeinen en de passendheid binnen onze club.