Ons bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter : Harry Daemen

Secretaris: Janke de Boer 

Penningmeester: Han van der Hoek